PROJEKTI

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

 logo min javna uprava  logo orz logo spomincica logo zveza invalidov

 

 

NASLOV VLOGE

ČAJ ZA DVA

NAZIV PRIJAVITELJA

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD

Spodnje Preloge 55

3210 Slovenske Konjice

NAZIV PARTNERJA 1

SPOMINČICA ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI ZA OBMOČJE SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ORMOŽ

Ptujska cesta 8 F

 2270 Ormož

NAZIV PARTNERJA 2

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

Potrčeva cesta 15

2250 Ptuj

SKUPNO ŠTEVILO ZAPROŠENIH DELOVNIH MEST            

3

SKUPNA ZAPROŠENA VREDNOST SOFINANCIRANJA

150.000,00 EUR

 

2019 11 teefor2 02

 

Osnovni problem/ priložnost/ potreba:

 

V okviru konzorcija bomo razvili in okrepili organizacijski razvoj z namenom dolgoročnega uspešnega delovanja NVO/konzorcija na način, da bomo znali reagirati na potrebe iz okolja. Konkretno opažamo velik razkorak med ponudbo javnih storitev na področju učinkovite rabe virov, kot so izdelki za ponovno uporabo, ki se še vedno odlagajo med kosovne odpadke. Razlog je v premajhni organizaciji in nadzorom med snovnimi tokovi, ki imajo potencial ponovne rabe, saj mnogi starejši potrebujejo prilagojene izdelke za premagovanje bolezni, kot je demenca ali druga oblika invalidnosti. Vsled tega smo sestavili konzorcij, da bomo sposobni uresničevati dolgoročno strategijo, ki je skupna vsem nam in sicer, da se profesionaliziramo za prepoznavanje ključnih, deficitarnih storitev in izdelkov ter informiranja in usposabljanja za obvladovanje tegob starajoče družbe. Zato potrebujemo konzorcij, v katerem je prijavitelj s področja učinkovite rabe virov in inovativnih pristopov zmanjševanja odpadkov ter NVO s področja demence in NVO s področja invalidnosti. Napovedi strokovnjakov kažejo, da se zaradi demografije v celoti potrebuje nove pristope, od mehkih variant do konkretnih rešitev, ki jih bomo s profesionalizacijo prepoznavali in razvijali v smeri socialnih inovacij. Konzorcij bo tesno sodeloval s pridruženimi partnerji in tako omogočil nove trajnostne zaposlitve.

 

2019 11 teefor2 03Naše ključne prioritete v naslednjih letih so, da se s povezavo v konzorcij in sodelovanjem s pridruženimi partnerji vzpostavi sodelovanje z javnimi podjetji na področju učinkovite rabe virov, posredno obvladovanja podnebnih sprememb zaradi ponovne uporabe virov in obvladovanja tegob starajoče družbe z novimi storitvami. Javna podjetja izvajajo koncesijske  dejavnosti, pri čemer le-te še ne vključujejo procesov, ki omogočajo dodano vrednost za kroženje virov in izdelke  za starajočo družbo. Zato  bomo dosegli napredek na tem področju v smeri spodbujanja spremembe določenih podzakonskih aktov, z organizacijo javnih dogodkov in ogleda dobrih praks. Za profesionalno izvajanje dejavnosti konzorcija potrebujemo strokovni kader in sodelovanje z nacionalnim nivojem in tujino.  Z uspešno organizacijo in razvojem ter profesionalizacijo bo tako naša nevladna organizacija/konzorcij usposobljena/usposobljen za prevzemanje javnih storitev in za zagotavljanje trajnostnih delovnih mest v organizaciji (ohranjati zaposlitve in vzpostavljati nove zaposlitve pri drugih NVO). Brez sodelovanja z javnim sektorjem ni mogoče profesionalizirati NVO/ konzorcija, ki lahko veliko doprinese k večanju kakovosti življenja zlasti starejše populacije, prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb in krožnemu ravnanju z viri, kar neposredno vpliva na ozaveščanje širše javnosti. Na področju trajnostne rabe virov – odpadkov je namreč potrebno razviti inovativne zelene storitve in produkte, ki bomo omogočile trajnostna delovanja, kjer je veliko priložnosti za NVO.

Dejstva:

2019 11 teefor2 05Slovenija je namreč med državami z najslabšo demografsko napovedjo. Leta 2050 naj bi kar tretjina Slovencev bila starejših od 65 let. Mnogi starejši, zlasti na podeželju, ki živijo sami in ne potrebujejo nege, ampak potrebujejo manjša popravila izdelkov, bodisi pohištva, oblačil in notranje opreme (povešena vrata, poškodovana karnisa, okna itd.) in prilagojene izdelke in opremo njihovim tegobam zaradi starosti (prilagojena oblačila, ki jih ne morejo kupiti, prilagojena višina opreme, npr. pohištva, vrta, ..) . Ker sami ne zmorejo teh popravil, imajo kljub temu, da so razmeroma zdravi, slabšo kakovost življenja, saj hišnih mojstrov, ki bi uredili takšna popravila več ni na voljo. Večja podjetja se s tem ne ukvarjajo, saj gre večina za manjša popravila njihovih izdelkov in opreme, ki jih želijo obdržati in še uporabljati. Glede na to, da Slovenijo zavezujejo k deinstitucionalizaciji  številni mednarodni dokumenti na ravni EU, Evropskega sveta in Združenih narodov, bo ta potreba postala vedno večja. Nacionalni program socialnega varstva napoveduje bistveno zmanjšanje institucionalnih kapacitet v obdobju do 2020. Starajoče prebivalstvo je v EU v zadnjih nekaj letih postalo znatnega pomena. Slovenija je med državami z najslabšo demografsko napovedjo. Leta 2050 naj bi bila kar tretjina Slovencev starejših od 65 let. Po uradnih podatkih je stopnja institucionaliziranosti pri nas najvišja v Evropi, na kar v veliki meri vpliva mentaliteta ljudi.

Namen konzorcija:

Osnovni namen konzorcija je, da na učnem  primeru “Čaj za dva” vzpostavi organizacijski model in  socialne inovacije, v sodelovanju z javnim sektorjem in bo omogočal razvoj trajnostnih delovnih mest v NVO. 

Operativno to pomeni:

 • združevanje in povezovanje NVO in pridruženih partnerje;
 • spremljanje tekočih dogajanj, vezanih na področje zmanjševanja odpadkov in pomoči na domu;
 • zboljševanje in racionaliziranje obstoječih storitev na področju ponovne uporabe še uporabnih izdelkov, okoljskega ozaveščanja, popravil in priprave izdelkov za uporabo ciljni skupini, kot so starejši na domu, ki jih praviloma spremlja določena s starostjo povezana bolezen, invalidnost ali osamljenost;
 • pretok informacij med člani konzorcija na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju;
 • spodbujanje razvoja družbeno odgovornega podjetništva in trajnostnih delovnih mest;
 • aktivna vloga konzorcija pri oblikovanju in izvajanju javnih politik;
 • oblikovanje strategije (analiza stanja, strategija, akcijski načrt) za področje pomoči na domu za manjša popravila in izdelavo namenskih izdelkov in opreme, glede na potrebe starajoče družbe;
 • skupno izvajanje nacionalnih akcij za določen namen;
 • vključevanje prostovoljcev in njihovo usposabljanje;
 • informiranje o delu konzorcija;
 • izmenjava dobrih praks in pristopov konzorcijev na področju družbeno odgovornega podjetništva in promocije učinkovite rabe virov, pomoči starejšim in prilagajanje možnostim, da čim dlje ostanejo doma;
 • sodelovanje na področju informiranja;
 • soustvarjanje projektov;
 • sprejemanje priporočil za boljše delovanje konzorcija ;
 • svetovanje in pomoč pri promociji projektnih partnerjev.
 • svetovalne aktivnosti pri višanju podjetniških kompetenc in odpiranju trajnostnih delovnih mest na z družbenim učinkom v lokalnih skupnostih;
 • svetovanje in podpora pri povezovanju konzorcija z gospodarstvom na področju deficitarnih storitev prihodnosti (glede na demografijo, varčno rabo virov, trajnostnih delovnih mest..)

Vodenje konzorcija
Konzorcij vodijo prijavitelj in predstavnika NVO. Vodenje konzorcija vključuje aktivno sodelovanje in vključevanje pridruženih partnerjev.

Članstvo v konzorciju
Stalne članice konzorcija so projektni tim “Čaj za dva” s pridruženimi partnerji. Konzorciju se lahko pridružijo nove organizacije, ki imajo potrebo po izboljšanju javnih storitev na področju socialnih inovacij.

 

Predstavitev poslanstva in vrednot, ki jih zagovarjamo, našo vizijo in strateške (dolgoročne) cilje ter kako oz. kje se vidi konzorcij v naslednjih petih (5.) letih

Poslanstvo in vrednote konzorcija:

Konzorcij »Čaj za dva« odgovarja na potrebe sodobnega časa z razvojem idej in socialnih inovacij v prid razvoja trajnostno naravnanih delovnih mest.

Vrednote konzorcija  ob sodelovanju pridruženih partnerjev so, da prispeva k uresničevanju načel družbene odgovornosti in reševanje okoljskih in socialnih problemov na družbeno odgovoren način.  Konzorcij »Čaj za dva« bo organiziran in se bo kakovostno in učinkovito, hitro in uspešno odzival na potrebe okolja, kar bo pomembno prispevalo k vzpostavljanju in ohranjanju družbene povezanosti, solidarnosti in blaginje. Konzorcij se bo zavzemal za pospešeno krepitev partnerstva med konzorcijem in lokalno, regionalno  ter nacionalno ravnjo. Konzorcij se bo vključeval v procese odločanja, mrežo izvajalcev storitev, ki delujejo v javnem interesu. Konzorcij bo vpet v delovanje javnih storitev ter razvoja v družbeni odgovornosti in razvoju drugih inovativnih oblik prostovoljstva, ki sledijo hitrim spremembam v družbi.

Temeljni strateški cilji konzorcija so:

 1. Postati dobro razvit, učinkovit in inovativen konzorcij, ki bo sposoben ustrezno identificirati in obravnavati potrebe okolja v sodelovanju z javnimi izvajalci ter iskati družbeno odgovorne rešitve.
 2. Prispevati k družbeni povezanosti in solidarnosti z omogočanjem dostopnih, kakovostnih storitev za ranljive skupine, ki jih izvajalci javnih služb ne izvajajo.

Uporabljati različne inovativne in trajnostne vire in modele financiranja za razvoj in izvajanje inovativnih socialnih inovacij

2019 11 teefor2 04

 

Kazalniki

Naziv kazalnika

Izhodiščna vrednost

v letu 2019

navedite kvantitativne vrednosti

Vmesna vrednost do 15. 9. 2020

navedite kvantitativne vrednosti

Vmesna vrednost do 15. 5. 2021

navedite kvantitativne vrednosti

Končna vrednost v letu 2022

navedite kvantitativne vrednosti

Sredstvo za preverjanje

Število vključenih deležnikov v mrežo čez sektorskega sodelovanja

15

20

25

30

Podpisan dogovor deležnika o vključitvi v čez sektorsko mrežo

Število novo razvitih učnih poslovnih modelov

0

1

1

1

 Prijava poslovnega modela »Čaj za dva« na Urad za intelektualno lastnino

Uporaba poslovnega modela v praksi (evidenca izvedbe)

Število zainteresiranih predstavnikov NVO  za uporabo učnega poslovnega modela »Čaj za dva«

0

5

10

15

Podpisana izjava predstavnika NVO  o uporabi poslovnega modela »Čaj za dva«

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU