• slide03
  • slide02
  • slide01
English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba sta na vrhu hierarhije ravnanja z odpadki, kot jo določajo strategije in zakonodaja EU, kjer še odpadki sploh ne nastajajo. REDUCE in REUSE v konceptu preprečevanja nastajanja odpadkov omogočata socialne, okoljske in ekonomske učinke. Sledniima dvema »R« s projektom Pozabljen »R« priključujemo še tretji »R«, ki je kar nekako pozabljen, čeprav pomembno prispeva k preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi. Ta pozabljen »R« je »REPAIR« = popravila.

S projektom »Pozabljen R« zato uvajamo nov, dopolnjen pristop k preprečevanju nastajanja odpadkov, ki vključuje veščine in prakse obnove izdelkov iz snovnega toka kosovni odpadki in oblačila. V prednostnem redu ravnanja z odpadki s projektom »Pozabljen R« stopamo še eno stopnico bližje k najbolj pomembni usmeritvi in to je, kako preprečiti, da odpadek ne nastane. Problem, ki ga zaznavamo je, da si ljudje ne znajo popraviti najbolj enostavnih izdelkov, kjer so potrebne minimalne veščine, ki pa so zaradi šolskega sistema in družbnih sprememb izginile in jih je potrebno uvesti nazaj. Mladi se ne znajdejo v popravilih, ne poznajo osnovnih veščin, zato obstaja bojazen implementacije prednostenga reda ravnanja z odpadki, v kolikor dopustimo pozabljenost tretjega »R« za preprečevanje nastajanja odpadkov. Projekt Pozabljen »R« prinaša še novo dimenzijo, ki v ospredje postavja sodelovanje ljudi, kajti v procesu popravil vedno sodelujeta imetnik izdelka in strokovnjak, ki na lastnika izdelka prenese veščine popravil. Tako projekt Pozabljen »R« prispeva k družbeni spremembi, ki z dejavnostmi popravil usmerja ljudi proč od individualizma, kateremu smo priča sedaj in jim nudi možnost izmenjave znanj, veščin in komunikacije, kar pozitivno vpliva na življenje v lokalni skupnosti in širše.
Projekt je namenjen splošni javnosti, predvsem družinam z otroci in starejšim, mladim (otroci v vrtcih in učenci OŠ), Občinam, izvajalcem javnih služb in MOP.
Ker smo potrošniki ena od gonilnih sil, ki s svojim načinom življenja vplivamo na rabo naravnih virov in nastajanje odpadkov, imamo pomembno vlogo pri prehodu v nizkoogljično družbo. Tako ima pojem »krožnega gospodarstva, v katerem se nič ne zavrže« (EU, 2013), velik pomen pri prizadevanju za povečanje učinkovitosti rabe virov. Dejavniki, kot sta snovanje in izbira materiala, so pomembni pri določanju življenjske dobe izdelkov in možnosti za njihovo popravilo, ponovno uporabo delov ali recikliranje (Evropsko okolje: Stanje in napovedi 2015 – strnjeno poročilo, EEA, 2015), zato ima projekt »Pozabljen R« še toliko večjo vlogo v ozaveščanju in spremembi zavesti, ki omogoča 3R življenjski slog.
 

Cilji/rezultati projekta (največ 30 vrstic):
Projekt naslavlja področje varstva okolja, zlasti preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovno uporabo, kjer dodajamo še konkretizirano možnost »popravila«. Koncept 3R tako vključuje 3R - REDUCE, REPAIR in REUSE  in predstavlja nov življenjski stil, ki ga bomo skozi projekt predstavili na razumljivi in zanimiv način, ki bo poleg varčevanja z viri pripomogel k varčevaju posameznikov.
 
Cilji/ rezultati projekta:
Trajnostni razvoj na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih:, krožno gospodarstvo, preprečevanje odpadkov, trajnostna potrošnja in proizvodnja, snovna učinkovitost, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Cilji projekta:
 - Dvig splošne ozaveščenosti o poznavanju pomena in potenciala zelenega gospodarstva in pospešen pretok znanja ter povezovanje deležnikov;
- Prepoznavnost krožnega gospodarstva kot izziv prihodnosti zaradi okoljskih in podnebnih vplivov, kot tudi zaradi gospodarskega potenciala, ki iz njega izhaja;
- Komuniciranje o treh »3 R« (Reduce, Repair, Reuse) in njihovih propozicij, ki se združujejo v prednostni red ravnanja z odpadki s posebnim poudarkom na aktivni vključitvi ciljnih skupin v  praktično izvajanje prvih treh »3R«;
- Omogočiti ciljnim skupinam pridobivanje veščin in učenje o popravilih, kar omogoča njihovo daljšo uporabo in prispeva k preprečevanju nastajanja odpadkov in trajnostni potrošnji;
 - Ustvarjati povezave med ponudniki veščin in znanja na področju življenjskega sloga 3R in šolajočo mladino ter otroci  na območju Slovenije z namenom ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo;
- Pritegniti zanimanje splošne javnosti, zlasti potrošnikov (s komuniciranjem preko medijev), zunanje javnosti, zlasti vplivne javnosti (javna uprava in uradniki, novinarska javnost in druge zainteresirane ustanove za ustvarjanje javnega mnenja ter vlada in ministri za prepoznavanje »Pozabljenega R« in udejanjanje 3R življenjskega sloga.

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU