PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

48 ur

Projekt »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov - 48 ur«, ki je delno sofinanciran iz programa IPA, je Občina Štore kot vodilni partner prijavila na javni razpis Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 skupaj z občino Podčetrtek, občino Zagorska sela (HR), razvojno agencijo Sotla in Okoljsko raziskovalnim zavodom iz Slovenskih Konjic.

Izmed 112 prijavljenih projektov, je sofinanciranje prejelo 18 projektov, med njimi tudi projekt 48 UR.

Glavni cilji projekta so:

  • dvigniti skupno ozaveščenost med onesnaževalci in prebivalci o inovativnih varstvenih akcijah/ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn,
  • pripraviti skupne študije izvedljivosti za izboljšanje in spremljanje sistemov za vodo, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter zmanjšanje onesnaženosti zemlje, gozdov in drugih onesnaženosti s pomočjo vzpostavljenih čezmejnih projektnih partnerstev,
  • izboljšati okoljsko ozaveščenost javnosti na območju reke Sotle - info točke,
  • izvesti mednarodno delavnico na temo varovanja reke Sotle, delavnice, na katerih bodo sodelovali civilna iniciativa, strokovnjaki s področja varovanja okolja …,
  • pripraviti tehnično dokumentacijo za kanalizacijo (občina Zagorska sela),
  • zgraditi kanalizacijski vod Mestinje, kanal odpadnih voda in pripraviti vse potrebno za priključitev Mestinja na premično čistilno napravo za odpadne vode v občini Podčetrtek (čistejša Sotla, manj odpadnih voda),
  • izgraditi povezovalni kanal odpadnih voda (vod Štore vzhod - Štore zahod) v občini Štore (zagotoviti iztek odpadnih voda iz občine Štore v centralno čistilno napravo Celje),
  • ublažiti okoljska tveganja s skupnim načrtovanjem, upravljanjem in spremljanjem naravnih virov na čezmejnem območju,
  • prenesti znanja in pripraviti hrvaške občine na črpanje strukturnih sredstev za izgradnjo infrastrukture,
izvesti skupna prostorska načrtovanja in informiranja.

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU