AKTUALNO

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Ob robu 49. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju bo, s pričetkom ob 15:00, v Modri dvorani II, potekal posvet z naslovom »Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo«. Zeleno gospodarstvo je dolgoročna strateška usmeritev Republike Slovenije in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

Preberi več

Pobuda "Ne zavrzi ničesar" je, z otvoritvijo Repair Cafe-ja Vojnik, v polnosti zaživela tudi v Sloveniji. Vsako zadnjo sredo v mesecu so, med 12:00 in 17:00, na Celjski cesti 10, na voljo mojstri in strokovnjaki, ki so vam v pomoč pri popravilih/obnovah izdelkov, ki bi jih še želeli uporabljati, a jih sami ne znate popraviti. Popravila se izvajajo brezplačno, uporabniki za potrebe nakupa materialov prispevajo le donacijo.

Preberi več

Ljudje zavržemo ogromne količine stvari, med njimi tudi takšne, s katerimi ni popolnoma nič narobe ali pa takšne, ki bi, z manjšim popravilom, lahko dobili novo življenje. Večina ljudi namreč nima znanj in veščin, tudi ne pravega orodja in materialov, ki bi jim omogočili popravilo izdelkov doma, zato le-te raje zavržejo v smeti, saj se jim oddaja predmeta v popravilo mojstrom, ne izplača.  Rešitev omenjenega problema ponuja koncept Repair Café, ki podpira idejo popravil v lokalnem okolju z namenom izboljšanja splošnega družbenega stanja, tako na ravni posameznika kot države.

Preberi več

Kaj narediš s poškodovanim kosom pohištva? Ali z oblačilom, ki si se ga naveličal? Kaj se zgodi z nakitom in spominki, ki jih ne maraš več? Odvržeš v koš? Nikakor ne! Stvari lahko sedaj odneseš v Repair Cafe Vojnik!

Kaj je Repair Café

Preberi več

Svetovni dan okolja, ki ga vsako leto obeležujemo 5. junija, je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1972, da bi zaznamovala začetek Konference o človekovem okolju v Stockholmu. Na ta dan je sprejela tudi sklep, s katerim je ustanovila Program Združenih narodov za okolje (UNEP). Svetovni dan okolja je eden glavnih nosilcev Združenih narodov za spodbujanje širokega zavedanja in aktivnosti za okolje.

Preberi več

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet n kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti. Pametna specializacija je torej strategija za:

Preberi več

»Repair Café« je koncept, ki je nastal leta 2009 na Nizozemskem in podpira idejo popravil v lokalnem okolju z namenom izboljšanja splošnega družbenega stanja, tako na ravni posameznika kot države. Ustanoviteljica Fundacije »Repair Cafe« je Martine Postma. Fundacija nudi podporo lokalnim skupinam po vsem svetu, ki želijo ustanoviti Repair Café in podpira tudi Repair Café Vojnik.

Preberi več

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton. Vsak od nas zavrže na leto več kot 400 kg odpadkov, od tega je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Preprečevanje nastajanja odpadkov je v Evropski uniji in Sloveniji zato že dolgo prioriteta. Evropska unija si z različnimi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki jo od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+.

Preberi več

Miklavž na Dravskem polju, 16. junij 2016. Na mednarodnem obisku so se predstavniki okoljskega ministrstva in občin iz Prištine seznanili z metodami uspešnega okoljskega komuniciranja, ki ga izvaja Občina Miklavž na Dravskem polju, skupaj z Okoljsko raziskovalnim zavodom. Župan Občine Miklavž na Dravskem polju Leo Kremžar in dr. Marinka Vovk iz ORZ sta tuji delegaciji predstavila metode okoljskega komuniciranja in učinke v praksi na področju ravnanja z odpadki.

Preberi več

Projekt USE REUSE (december 2010 - december 2014), katerega vodilni partner je bil Okoljsko raziskovalni zavod, je bil izbran kot primer dobre prakse in kot takšen predstavljen »komunikatorjem iz evropskih držav za promocijo evropskih sredstev« v okviru srečanja, ki je junija potekalo v Sloveniji. Namen omenjenega projekta je bil razširiti že razvito prakso vzpostavitve pogojev za delovanje REUSE centra, katerega namen je predelava in ponovna uporaba odpadkov, na regijski nivo. Skupaj s partnerjem ZEG in EKO-TCE smo v času trajanja projekta, sofinanciranega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakih možnosti ter Evropskega socialnega sklada, vzpostavili sedem centrov, na novo ustvarjenih zelenih delovnih mestih pa zaposlili 6 žensk iz ranljivih ciljnih skupin.

Preberi več

Pregled je pokazal, da je preprečevanjenastajanja odpadkovše vedno pomemben izziv za vse države članice, medtem ko jih šest ni uspelo omejiti odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagališčih. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko do leta 2020 ustvarili dodatnih 400.000 delovnih mest.

Kljub številnim lokalnim zgodbam o uspehu na področju narave in biotske raznovrstnosti je treba izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU pospešiti, kot je potrdilo preverjanje ustreznosti direktiv o pticah in habitatih s strani EUIšci razpoložljive prevode predhodne povezave. V 23 od 28 držav članic se standardi kakovosti zraka še vedno ne upoštevajo, in sicer skupno v več kot 130 mestih po vsej Evropi. Glavni vzrok za težave s kakovostjo zraka je promet. Okrepiti bi bilo treba tudi ukrepe za zmanjšanje okoljskega hrupa, ki je drugi najpomembnejši okoljski vzrok slabega zdravja. Na področju kakovosti vode in gospodarjenja z vodami ima večina držav članic težave z doseganjem popolne skladnosti v zvezi z zbiranjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, proti 13 pa je EU začela postopek pred sodiščem. Koncentracije nitratov in ravni evtrofikacije ostajajo resen problem v skoraj vseh državah članicah.

Preberi več

Osnutek Poročila lahko je tukaj

Pripombe in predlogi na Osnutek poročila o okolju (ORZ)

MNENJA IN PRIPOMBE NA POROČILO O OKOLJU 2016

Okoljsko raziskovalni zavod podaja naslednja mnenja/ pripombe:

Splošno:

  • Netrajnostni sistemi proizvodnje in potrošnje, ki so odgovorni za številne pritiske na okolje, prinašajo tudi koristi, vključno z delovnimi mesti in zaslužkom- ali so bile opravljene analize, kam gre ta zaslužek? Glede na prevladujočo trgovinsko dejavnost, ki spodbuja potrošnjo na račun »tretjega sveta« Slovenija s takšno obliko potrošnje ne pridobi, ampak več izgubi, saj so pod krinko »najnižje cene« številni lokalni predelovalci propadli.

KAKŠNI SO KONKRETNI NAČRTI ZA URESNIČITEV FLEKSIBILNEJŠIH IN SODOBNIH PRISTOPOV UPRAVLJANJA?

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek v enomesečno javno obravnavo podalo Osnutek Poročila o okolju 2016. Glavno sporočilo tokratnega poročila je, da je okoljska politika privedla do občutnega izboljšanja stanja okolja, vendar pa pomembni okoljski izzivi ostajajo, nastajajo tudi novi.

Preberi več

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. S spremembami in dopolnitvami uredbe vlada opravlja prenos Direktive Komisije 2014/80/EU, in sicer zahteve, ki se nanašajo na spremembo Priloge 2 Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem, in zahtev Direktive 2013/39/EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike, ki se nanašajo na vsebino načrtov upravljanja voda. S tem se bo zagotovila uskladitev slovenske zakonodaje z zahtevami zakonodaje EU na področju vsebine načrtov upravljanja voda za prihodnja načrtovalska obdobja.

Preberi več

Proces prilagajanja na podnebne spremembe si prizadeva omejiti ali preprečiti tveganja, ki jih obstoječi in pričakovani vplivi podnebnih sprememb predstavljajo za različne družbene aktivnosti. Uspešnost tega procesa bo med drugim odvisna tudi od celovitosti njegovega izvajanja in sodelovanja kar najširšega kroga deležnikov.

Preberi več

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU