PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Manj plastike na pokopališča

Globalne okoljske  probleme je potrebno reševati na lokalnem nivoju

Izjava za medije

 

L-Z-orz-ekologija-okolje-cistoca-ogrevanje-ozracjaDAN ZEMLJE 22. APRIL 2009

Ob Svetovnem dnevu Zemlje 22. aprila po vsem svetu potekajo številne akcije s ciljem, da postane odnos do planeta Zemlja odgovornejši. Tudi Dravinjska dolina se je z zanimivim okoljskim projektom pridružila skrbi za okoljeSedanja epizoda »globalnega segrevanja« je večinoma posledica človekovih dejavnosti. Začela se je pred dvema stoletjema z industrijsko revolucijo in se je od takrat dalje, zlasti pa v zadnjih 50 letih pospeševala. Glavni vzrok je sežiganje fosilnih goriv, ki sproščajo ogljikov dioksid, ki zadržuje toplotno sevanje v ozračju. Ta, z ravnanji ljudi okrepljeni učinek tople grede ustvarja motnje podnebnega sistema, čemur pravimo podnebna sprememba.
Podnebne spremembe so globalni problem, vendar lahko vsi prispevamo. Celo majhne spremembe vsakodnevnih rutin lahko pomagajo preprečiti emisije toplogrednih plinov, ne da bi vplivali na kakovost našega življenja. Pravzaprav nam lahko celo prihranijo denar.

Z namenom, da se rešijo konkretni okoljski problemi, kot je problem s plastičnimi nagrobnimi svečami, ki jih kljub ločenemu zbiranju ni mogoče snovno reciklirati, bodo v Okoljsko raziskovalnem zavodu iz Slovenskih Konjic prispevali k reševanju problemov na lokalnem nivoju. Ugotovitve namreč kažejo, da se vsak globalni problem začne zaradi nerešenih lokalnih problemov, ki potem prerastejo v globalne težave, ki jih  ni več mogoče enostavno rešiti. Za izvedbo projekta, ki bo prispeval k manj plastike na pokopališčih so se odločili zaradi naraščajoče uporabe nagrobnih sveč, ki so izdelane iz granulata plastik PVC (polivinilklorida) in PP (polipropilena), ki je ekološko sporen zaradi nezmožnosti recikliranja, neprimernosti za odlaganje na odlagališče odpadkov in dragega (tudi okoljsko zahtevnega) postopka termične obdelave v tujini (v Sloveniji ne razpolagamo z ustrezno infrastrukturo za odstranjevanje tovrstnih odpadkov). Projekt »Manj plastike na pokopališča« je finančno podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma in traja 18 mesecev.

Namen projekta je izdelati koncept trajnostno urejenih pokopališč z bistvenim zmanjšanjem plastike na pokopališčih in neposrednim vplivom na povečano okoljsko zavest obiskovalcev grobov. Dr. Marinka Vovk, okoljska svetovalka pravi, da bo projekt v veliko pomoč upravljavcem pokopališč (občinam oz. njihovim koncesionarjem) pri vzdrževanju in zmanjševanju stroškov ravnanja z nastalimi nagrobnimi svečami ter predvsem pri doseganju okoljskih ciljev. V skladu s sprejeto zakonodajo na področju ravnanja z nagrobnimi svečami (Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, Ur.l. 78/2008) je namreč potrebno preusmeriti tok tovrstnih odpadkov iz odlagališč v reciklažo, kar pa s sedanjo sestavo materiala nagrobnih sveč ni ravno enostavno. Z izvedbo projekta bodo na projektnem območju, ki vključuje tudi del Dravinjske subregije bodo preučili različne sisteme preprečevanja nastajanja odpadnih nagrobnih sveč. Namen projekta je tudi okoljsko ozaveščanje širše javnosti o škodljivih posledicah uporabe izdelkov za enkratno uporabo, saj so naravni viri omejeni. V Okoljsko raziskovalnem zavodu pravijo, da je vzorec zmanjšanega potrošništva mogoče prenesti v vsakdanjo uporabo, saj bi lahko ob nakupu razmišljali trajnostno in bi kupovali izdelke/embalažo z daljšo življenjsko dobo, s čimer bi zmanjšali nastajanje odpadkov. Dr. Janja Klinčar, vodja projektov v Okoljsko raziskovalnem zavodu ocenjuje, da bo imel projekt zaradi povečanja okoljske informiranosti javnosti in poznavanja praktičnih primerov zmanjšanja količin odpadkov zelo pomembno vlogo tudi za celotno družbo. Z izvedbo načrtovanih dejavnosti projekta bodo pripomogli k udejanjenju skupnega cilja – preprečevanje in zmanjšanje količin odpadkov, povečanje okoljske ozaveščenosti javnosti, nagibanje k trajnostni potrošnji ter uporaba okolju prijaznih materialov. Trajnostno urejena pokopališča bodo tako prispevala svoj delež k zmanjševanju globalnega onesnaženja.

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU