PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Manj plastike na pokopališča

L-Z-orz-ekologija-okolje-cistoca-plasticne-sveceZa izvedbo projekta "Manj plastike na pokopališča" smo se odločili zaradi naraščajoče uporabe nagrobnih sveč, ki so izdelane iz granulata plastik PVC in PP, ki je ekološko sporen zaradi nezmožnosti recikliranja, neprimernosti za odlaganje na odlagališče odpadkov in dragega (tudi okoljsko zahtevnega) sežiganja v tujini (v Sloveniji ne razpolagamo z ustrezno sežigalnico odpadkov).

Namen projekta je izdelati koncept trajnostno urejenih pokopališč z bistvenim zmanjšanjem plastike na grobovih in neposrednim vplivom na povečano okoljsko zavest obiskovalcev grobov. Projekt bo v veliko pomoč upravljavcem pokopališč (občinam oz. njihovim koncesionarjem) pri urejanju in vzdrževanju ter zmanjševanju stroškov. V skladu s sprejeto zakonodajo na področju ravnanja z nagrobnimi svečami (Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, Ur.l. 78/2008) je namreč potrebno preusmeriti tok tovrstnih odpadkov iz odlagališč v reciklažo.

S Projektom Manj plastike na pokopališča bomo bistveno zmanjšali nastajanje odpadkov. Z alternativnimi možnostmi bomo vplivali na preprečevanje nastajanja odpadnih sveč, saj bomo s projektnimi aktivnostmi omogočili trajnostne možnosti – nakup steklenih in okolju prijaznih sveč. Poleg trajnosti ogrodja okolju prijazne sveče, ima pomembno vlogo snovna reciklabilnost, saj je mogoče steklene, keramične ali PP sveče snovno reciklirati.

 

Obiskovalce pokopališč bomo vzpodbudili k ustreznemu ločevanju odpadkov in uporabi ekološko sprejemljivejših oblik nagrobnih sveč. Namen projekta je tudi ozaveščanje širše javnosti o škodljivih posledicah uporabe PVC-PP nagrobnih sveč, o možnostih za izboljšanje stanja s pravilno izbiro izdelkov, ki manj obremenjujejo okolje v vseh življenjskih fazah ter o pomenu ločevanja odpadkov, ki zajema vse vrste odpadkov (ne samo tistih s pokopališč). Posredni cilj projekta je vpliv na spremembo zavesti, saj bodo obiskovalci grobov na praktičnem primeru spoznali, da lahko z odločitvijo za nakup okolju prijazne sveče (so že dostopne na trgu), ki je sicer ob nakupu nekoliko dražja od klasične PP-PVC sveče, poleg varovanja okolja tudi privarčujejo. Ogrodje okolju prijazne sveče je mogoče uporabljati več let, tako da se zamenja samo voščeni vložek, pri tem pa ne nastajajo odpadki oz. nastajajo v manjših količinah. Vzorec zmanjšanega potrošništva lahko prenesemo v vsakdanjo uporabo, saj bi lahko ob nakupu razmišljali trajnostno in kupovali izdelke z dolgo življenjsko dobo, s čimer bi zmanjšali nastajanje odpadkov. Zaradi premajhne informiranosti in pomanjkanja poznavanja praktičnih primerov, kjer lahko z lastnimi odločitvami vplivamo na zmanjšanje količin odpadkov, ki jih povzročajo predvsem izdelki za enkratno uporabo, kot so PP-PVC sveče, ima projekt zelo pomembno vlogo za celotno družbo.

Glavne ciljne skupine projekta so:

  • upravljavci pokopališč oz. občine,
  • širša javnost v vlogi obiskovalcev pokopališč,
  • upravljavci odlagališč nenevarnih odpadkov,
  • svečarji, distributerji in trgovci.

Osnovne projektne aktivnosti:

  • Analiza trenutnega stanja
  • Koncept trajnostnih pokopališč
  • Sodelovanje z upravljavci pokopališč
  • Skupne delavnice
  • Ozaveščanje javnosti
  • Promocija projekta (tiskovne konference, objave v medijih, spletna stran in priprava predstavitvene brošure).

Ob začetku projekta bomo naredili analizo trenutnega stanja na slovenskih pokopališčih s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki bodo posredovani upravljavcem pokopališč. Na osnovi analize stanja bomo za upravljavce pokopališč izdelali koncept trajnostno urejenih pokopališč. Upravljavcem pokopališč bomo svetovali, kako naj pristopijo k realizaciji zmanjšanja plastike na pokopališčih ki je kljub ločenemu zbiranju ni mogoče reciklirati . S projektom bomo seznanili tudi svečarje, distributerje in prodajalce sveč ter jim predstavili tehnično izvedbo zmanjšanja  PVC-PP sveč. Obiskovalce grobov bomo obveščali o možnostih in pomenu uporabe okolju prijaznih sveč. Za ozaveščanje širše javnosti bomo uporabili množične medije, spletno stran, izvedli tiskovne konference, izobraževanja, delovna srečanja, javne nastope in izdali predstavitveno brošuro projekta.  Z izvedbo načrtovanih dejavnosti bomo pripomogli k udejanjenju skupnega cilja – preprečevanje in zmanjšanje količin odpadkov, povečanje okoljske ozaveščenosti javnosti, zmanjšanje potrošništva ter uporaba okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati in manj obremenjujejo okolje.

Slikovni prikaz testnih pokopališč

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU