PROJEKTI

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

 logo prog pod   logo kmetijski sklad    ra kozjansko    
logo Las logo orz   logo jkp   Turistično društvo Zreče  

 

 

Naziv operacije: Navdih trajnosti

 

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI

 

NAZIV   OPERACIJE:                                    

NAVDIH TRAJNOSTI

AKRONIM OPERACIJE:

TRAJNOST

PRIJAVITELJ (naziv, naslov):

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD, SPODNJE PRELOGE 55, 3210 SLOVENSKE KONJICE

PARTNERJI (naziv, naslov):

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE SLOV. KONJICE D.O.O., CELJSKA CESTA 3, 3210 SLOVENSKE KONJICE

PARTNERJI (naziv, naslov):

TURISTIČNO DRUŠTVO ZREČE, CESTA NA ROGLO 15, 3214 ZREČE

PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE:

1.3. 2019

PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE:

31.12.2019

 

OPIS OPERACIJE

kavna usedlinaOperacija»NAVDIH TRAJNOSTI« izhaja iz razvojnih potreb uporabe in vključevanja lokalnih kapacitet, ki so še neizkoriščene. Prav zaradi slabo razvitih različnih animacijskih in prostočasnih aktivnosti, ki so sedaj zgolj na področju hrane in pijače, operacija prinaša novo delovno mesto in možnost aktivnega preživljanja prostega časa, ki je vedno bolj v trendu in prinaša nove možnosti za zelena lokalna delovna mesta ob hkratnem varovanju okolja, kar je za TP osnovne storitve ključnega pomena, saj prinaša nove možnosti zlasti na področju razvoja turizma. Zato bo operacija prispevala k večji okoljski ozaveščenosti na območju LAS z animacijskimi, demonstracijskimi in praktičnimi prikazi uporabe postopkov, praks na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, popravil, obnove in ponovne uporabe materialov in odpadkov. Inovativnost se izkazuje z ponovno uporabo kavne usedline, ki se doslej še ne zbira ločeno za gojenje gob. Operacija bo tako pripomogla k krepitvi osveščenosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave ter krepila inovativnost za reševanje okoljskih problemov v prid novih trajnostnih rešitev. V ta namen bomo partnerji v praksi vzpostavi učne primere aktivnosti, ki bodo spodbujale okolju prijazno ravnanje, učinkovito rabo virov, manj odpadkov s ciljem izboljšati stanja okolja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bo izboljšalo informiranost prebivalstva o možnih načinih ravnanja, ki bodo prispevali k manjšim onesnaženjem urbanih območij in o možnostih ustvarjanja zelenih delovnih mest.

 

OZADJE OPERACIJE

gojenje gobOperacija»NAVDIH TRAJNOSTI« izhaja iz razvojnih potreb uporabe in vključevanja lokalnih kapacitet, ki so še neizkoriščene. Prav zaradi slabo razvitih različnih animacijskih in prostočasnih aktivnosti, ki so sedaj zgolj na področju hrane in pijače, operacija Navdih trajnosti prinaša novo možnost aktivnega preživljanja prostega časa, ki je vedno bolj v trendu in prinaša nove možnosti za zelena lokalna delovna mesta ob hkratnem varovanju okolja. Zato bo operacija prispevala k večji okoljski ozaveščenosti na območju LAS z animacijskimi, demonstracijskimi in praktičnimi prikazi uporabe postopkov, praks na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, popravil, obnove in ponovne uporabe materialov in odpadkov, kot je kavna usedlina. Operacija bo tako pripomogla k krepitvi osveščenosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave ter krepila inovativnost za reševanje okoljskih problemov v prid novih trajnostnih rešitev. V ta namen bomo partnerji v praksi vzpostavi učne primere aktivnosti, ki bodo spodbujale okolju prijazno ravnanje, učinkovito rabo virov, manj odpadkov s ciljem izboljšati stanja okolja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bo izboljšalo informiranost prebivalstva o možnih načinih ravnanja, ki bodo prispevali k manjšim onesnaženjem urbanih območij in o možnostih ustvarjanja zelenih delovnih mest.


Z demonstarcijskimi prikazi ponovne uporabe odvečne opreme, kot je pohištvo, tekstil, odpadno jedilno olje ter kavne usedline bo operacija prispevala k večji vključenosti ranljivih skupin, kot so mladi, starejši, ženske in invalidi (usposabljanje, socialna aktivacija) izvajanjem socialne aktivacije.

Operacija NAVDIH TRAJNOSTI bo z animacijskimi prikazi preprečevanja nastajnja odpadkov in ponovne uporabe krepila osveščenost prebivalstva ter prispevale k ohranjanju narave in varstvu okolja z informiranjem, izkušenjskim učenjem, učnimi delavnicami in oblikovanjem ciljno usmerjenih turističnih produktov.


plastenkepitnikOperacija bo prispevala k izboljšanju stanja okolja konkretno s spodbujanjem dejavnosti preprečevanja nastajnaja odpadkov, kot so embalaža za enkratno uporabo (plastenke za pijače, tanke ločevale vrečke), kar bo prispevalo k manjšemu onesnaženju v zlasti v urbanih območjih in o možnostih ustvarjanja zelenih delovnih mest, kot na primeru ponovne uporabe kavne usedline, iz katere bomo prikazali možnost gojenja gob, ponovne uporabe pohištva in tekstila/ oblačil, iz katerih bodo tekom delavnic nastale embalaže za večkratno uporabo in kosi pohištva s tradicijo LAS območja. Z namestitvijo pitnikov bomo neposredno prispevali k preprečevanju nastajanja odpadnih plastenk. Zlasti mladi, ki so veliki uporabniki plastenk za enkratno uporabo, si bodo lahko natočili vodo iz pitnika, s čimer bomo prispevali k preprečevanju nastajanja odpadkov, krepitvi zdravja (manj sladkih pijač) in spodbujanju pozitivnega odnosa do pitja vode iz pipe. Z dogodki in delavnicami »brez odpadkov« pa bo operacija prispevala o ohranju biotske raznovrstnosti in varovane naravne vrednote, saj se bodo prebivalci zavedali pomena pravilnega ravnanja z odpadki in alternativnih možnosti, ki jih ponuja narava.

Operacija bo spodbujala k zavedanju, da LAS območje Od Pohodja do Bohorja lahko postane učno območje »brez odpadkov«, okolju prijazne dejavnosti pa lahko temeljijo na učinkovitih rabi virov, kot jo omogoča krožno gospodarstvo s ciljem izboljšati stanje okolja in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Krepitev osveščenosti in boljše obveščenosti prebivalstva o pomenu ohranjanja narave, naravnih vrednot, biotskih raznovrstnosti in varovanja okolja bo prispevalo k pozitivnemu odnosu prebivalstva do narave, bolj se bo prepoznalo s pomenom ohranjanja obstoječih vrednot, kar bo tudi prispevalo k večji kakovosti življenja in razvoju turizma.

Tematsko področje ukrepanja in ukrep

 

Cilji

Operacija NAVDIH TRAJNOSTI zasleduje naslednje cilje:

 1. zboljšano stanje okolja
  Z operacijo bomo pripomogli k večji praktični ozaveščenosti, ki bo imela pozitivne učinke na varovanje okolja.
  Operacija Navdih trajnosti bo prispevala k realizaciji ciljev LAS, zastavljenih v SLR, prednostno bo usmerjena k cilju ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne vrednote.
 2. Spodbujanje podjetniške aktivnosti in socialno podjetništvo ter nove oblike podjetniškega sodelovanja
  Znotraj TP varstvo okolja in ohranjanje narave bo operacija prispevala tudi k ciljem spodbujanja podjetništva, v vzpostavitvi ponovne uporabe kavne usedline in jedilnega olja bo tako nastalo 1 novo delovno mesto pri prijavitelju ORZ za namen okoljskega osveščanja in animiranja ter izvajanja praktičnih delavnic.
 3. Izboljšani pogoji za večjo vključenost ranljivih skupin
  Operacija vključuje prepoznane ranljive skupine (mlade, ženske in druge RS) in omogoča njihovo večjo vključenost.
 4. Primerna in zadovoljIva infrastruktura v zbirnih centrih.
  Z nadgradnjo možnosti ločenega zbiranja kavne usedline in odpadnega jedilnega olja bomo omogočili ločeno zbiranje frakcij, ki sedaj končajo med odpadki in povzročajo težave, zato bo z ločenim zbiranjem dosežen prispevek k večji kvaliteti okolja in bivanja.

 

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU