REFERENCE

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

 1. Partner v projektu OBLIKOVANJE SKUPNIH ČEZMEJNIH OKOLJSKIH STANDARDOV – 48 UR, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013; september 2009 - januar 2012.
 1. Projekt »Manj plastike na pokopališča«; projekt podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma; marec 2009 - avgust 2010.
 1. Projekt Center ponovne uporabe; »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 2009 – 2011.
 1. Partnerstvo v projektu Tovarna dela TEKSTIL, »Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela« v okviru 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in 4.1. prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 2011 – 2013.
 1. Partnerstvo v projektu REMEDISANUS, Izvedba okoljskih delavnic za osnovnošolce; Inštitut za okolje in prostor; 2011-2012.
 1. Vzpostavitev pogojev za delovanje mreže reuse centrov z zelenimi delovnimi mesti (USE REUSE)«Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, MDDSZ , december 2010 - december 2014.
 1. Projekt “REGIOLAB” Regionalni razvojni LABoratorj, funkcionalna platforma,(član v projektu), CILJ 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje, 2011-2013, čezmejno sodelovanje Slovenija - Austrija 2007-2013
 1. Projekt Program: www.alpine-space.eu, Projekt WASTE LESS ; Priority 3: Environment and risk Prevention 3.3, Stimulating the development of resource efficiency with respect to water, energy, land use, raw materials and other natural resources. Prijavitelj Bistra Ptuj, Partner v projektu, 2012-
 1. WasteLess-more resource efficiency in SEE regions, Acronym:     WasteLess. Prijavitelj ZRS Bistra Ptuj, Partner v projektu, 2012 (9)-2014(8).
 1. Slovenija znižuje CO2: dobre prakse Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« Center ponovne uporabe, Tuncovec.       Izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2012
 1. Prijava projekta na FP7 (EU raziskovalni program) partnerji na projektu Občina Barcelona (Španija), Branderburgische Technische Universitat Cottbus, mesto Karlsruhe, Stanovanjski sklad Slovenske Konjice, Okoljski raziskovalni zavod, mesto Eidenhoven (Nizozemska) Branderburgische Technische Universitat Cottbus (g. Becker), 2011-2015
 1. Reuse za napredek in zmanjševanje- Več kot 1x, v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji, 2012-2014
 1. Leonardo Partnership Project ORIUS Association - Italy - Coordinator. Finland - NetSer http://www.netser.fi - Partner , Belgium - De Kringwinkel Zuiderkempen - www.dekringwinkelzuiderkempen.be Partner, Slovenja - Okoljsko raziskovalni zavod - web: www.orz.si – Partner, 2012-2014
 1. »Svetovalni nadzor in okoljsko osveščanje javnosti       v Občini Miklavž na Dravskem polju«. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju. Župan:Leo Kremžar, 2013, 2014, 2015
 1. South East Europe, 4. Razpis; projekt Zero Waste. Sodelovanje pri pripravi prijave in partner v projektu, prijavitelj Bistra Ptuj, 2011-
 1. LOW Cost Zero Waste Municipality ZERO WASTE in priprava podatkov za CO2 kalkulator. Naročnik: Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, 2012
 1. V sestavi komisije za strokovno oceno projektov LAS »Od Pohorja do Bohorja«, v okviru Razvojne agencije Kozjansko (Šentjur, 2013)
 1. Sodelovanje pri pripravi prijave za projekt »Uvajanje inovativnih okoljevarstvenih ukrepov za trajnostno upravljanje porečja Save«, Savski cvet. Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Prijavitelj: Občina Mozirje, trajanje 1.1. 2013 – 31.3. 2014
 1. Sodelovanje pri pripravi prijave za projekt »Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem območju« Poroteks. Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Prijavitelj: ZRS Bistra Ptuj, trajanje 17. 12. 2014 – 17.3. 2015
 1. Partnerstvo v projektu STOP CO2, OP IPA SI HR 2007-2013, št. SPIS 4300-128/2011. Projekt »Model zmanjšanja onesnaževanja zraka z uvedbo okolju prijazne in energetsko učinkovite LED javne razsvetljave« v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013.)
 1. Partnerstvo v projektu PORETEKS, OP IPA SI HR 2007-2013, št.OP 13.4.2.03.0014.02. Projekt »Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem območju«, 1.12.2014 -       17.6.2015.
 1. Pogodba z EUNOMIA RESEARCH AND CONSULTING, European Commission, DG ENVIRONMENT, ENV. A. 2 /ETU/ 2004/ 0049. Markets Team (BU 9, 01/005), B- 1049 Brussels, Belgioum, 3.10.2014
 1. Pogodba z EUNOMIA RESEARCH AND CONSULTING, European Commission, DG ENVIRONMENT, ENV. A. 2 /ETU/ 2004/ 0049. Markets Team (BU 9, 01/005), B- 1049 Brussels, Belgioum, 5.1.2014
 1. OKP Rogaška Slatina; Celjska cesta 12: Pogodba in aneks za izvedbo strokovnega svetovanja v zvezi z ravnanjem z odpadki 30.12.2013
 2. Projekt UPCYCLING V PRAKSI ZA NOVE IZZIVE, po pogodbi št. 2330-14-000295 z dne 1.7. 2014 o sofinanciranju projektov preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij 2014 - 2015
 1. Sodelovanje v komisiji za ocenjevanje projektov       http://2014.okoljsko-srecanje.si/komisija/
 1. Občina Ruše; Trg vstaje 11, župan Uroš Razpet: Pogodba za izvedbo strokovnega svetovanja v zvezi z ravnanjem z odpadki v zbirnem centru Ruše, 8.6.2015

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU