PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

delavnicaMANJ HRANE MED ODPADKI: Praktične možnosti zmanjšanja količin odpadkov
Rogaška Slatina, 17.04.2008

Vabljeni: koordinatorji okoljskih aktivnosti in vodje prehrane v vrtcih in osnovnih šolah na območju UE Šmarje pri Jelšah

Prisotni: Franc Berk - OKP, Mira Pevec - I. OŠ Rog. Slatina, Leonida Medved  in Milena Vreš - II. OŠ Rog. Slatina, Marija Kuraj in Vesna Drofenik - OŠ Šmarje pri Jelšah, Sonja Švajger - OŠ Lesično, Martina Leskovšek - OŠ Podčetrtek, Melita P. Tkalec - POŠ Sv. Florijan, Mihaela Cvek - OŠ Rogatec, Marija Čepin - Vrtec Rog. Slatina, Marta Drofenik - Vrtec Šmarje pri Jelšah, Lucija Senčar - GalaS d.o.o. Trbovlje, Janja Klinčar in Marinka Vovk - ORZ

1. Ravnanje z biološkimi odpadki

Dr. Marinka Vovk iz Okoljsko raziskovalnega zavoda je predstavila zahteve slovenske zakonodaje na področju bioloških odpadkov, podala priporočila za ravnanje s tovrstnimi odpadki ter predlagala nekaj možnosti za zmanjšanje.  Ključna zahteva Uredbe o odlaganju odpadkov je, da je prepovedano odlagati biološko razgradljive odpadke na odlagališča odpadkov, iz česar izhaja, da je potrebno preprečiti mešanje bioloških odpadkov z mešanimi odpadki.

Ena od možnosti za zmanjšanje količine bioloških odpadkov med mešanimi odpadki v šolah in vrtcih je kompostiranje, kompostnik pa se hkrati uporablja kot didaktični pripomoček. Na kompostnik sodijo ostanki pri pripravi hrane, listje, trava, papir... Ostanke kuhane hrane morajo šole oddati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

2. Projekt »Manj hrane med odpadki«

Janja Klinčar iz Okoljsko raziskovalnega zavoda je predstavila evropski projekt »Manj hrane med odpadki«, katerega cilj je zmanjšati količine odvržene hrane. Podala je nekaj praktičnih primerov za zmanjšanje količine hrane in z njo povezane embalaže med odpadki. Šolam priporočamo, da spremljajo količine nastalih odpadkov, izvedejo delavnice na temo »kompostiranje doma«, izračunajo volumen in maso odvržene hrane - odpadkov, ki bi lahko zaradi bolj spoštljivega odnosa do hrane predstavljala hrano za lačne otroke po svetu. Otroci naj izdelajo pravila za odgovornejši odnos do hrane in spremljajo uresničevanje navodila v praksi.

3. Možnosti zmanjšanja količin odpadkov ob hkratnem spoštovanju zahtev HACCP

Kaj lahko v šolskih kuhinjah storimo za zmanjšanje količin odpadkov ne da bi pri tem kršili zahteve HACCP-a, je povedala Lucija Senčar, GalaS d.o.o. iz Trbovelj. Predlagala je kupovanje večjih pakiranj nekaterih izdelkov (maslo, marmelade, čokoladni namaz, jogurt...). Nepotrebni embalaži se izognemo tudi tako, da nekatere jedi, kot je npr. puding, pripravljamo v šolski kuhinji, pri čemer je potrebno upoštevati čas ohlajanja in druge fizikalne pogoje, ki jih določa HACCP.

Ugotovitve:

V šolah in vrtcih, katerih predstavnice so bile prisotne na sestanku, si prizadevajo zmanjšati količino odpadkov, med njimi tudi količino bioloških odpadkov.

Navajamo nekaj primerov dobre prakse:

  • Nedotaknjeno sadje in kruh, ki ostaja pri šolski malici, ponudijo otrokom, ki obiskujejo podaljšano bivanje oz. ga nastavijo v košare, da ga vzamejo tisti, ki želijo.
  • Večino izdelkov že sedaj nabavljajo v večjih pakiranjih.
  • Napitke za malico pripravljajo v šoli, enojna pakiranja ponudijo le ob naravoslovnih in športnih dnevih.
  • Na OŠ Lesično so izdelali kompostnik, na katerega bodo dajali ostanke pri pripravi hrane in ostanke hrane (nekuhane) po malici oz. kosilu, travo, listje... ter na ta način zmanjšali količino bioloških odpadkov, ki jih oddajo zbiratelju. Obenem bo kompostnik uporaben kot učilo.

 

Pojavlja se vprašanje, kam s kostmi, ki ostanejo pri kuhanju juhe. Dr. Vovkova predlaga, da se šole in vrtci poskušajo dogovoriti za vračanje kosti njihovemu dobavitelju mesa, kajti dobavitelj ima sklenjeno pogodbo za oddajo teh ostankov pooblaščenemu zbiralcu.

Predstavnice šol so predstavile problem, da otroci določene vrste hrane ne jedo, kar posledično pomeni ostajanje večjih količin že pripravljene hrane. Predlagamo večje vključevanje obravnavanja prehrane s poudarkom na dobrem odnosu do hrane v učne vsebine. Za naslednje šolsko leto bomo pripravili predloge aktivnosti, ki jih bodo lahko šole in vrtci vključili v letni delovni načrt šole/vrtca.

K vabilu smo priložili anketo, ki so jo nekatere predstavnice izpolnjeno vrnile na sestanku.

Predlagamo, da 50 anket posredujete delavcem šole, otrokom in učencem, da jih izpolnijo (skupaj s starši). Anketo dobite na spletni strani http://www.orz.si/ (Manj hrane med odpadki). Izpolnjene ankete vrnite do 15. maja 2008, na naslov: Okoljsko raziskovalni zavod, Spodnje Preloge 55, 3210 Slovenske Konjice.

V kolikor boste anketo izpolnili v elektronski obliki, jo pošljite na E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

Podatke anket bomo obdelali in vas seznanili z rezultati, kar bomo tudi vam kot koristna informacija pri oblikovanju programa dela.

Sklep:

Šole in vrtci bodo uvedli potrebne ukrepe za zmanjševanje hrane med odpadki in zmanjševanje embalaže ter spremljali odnos otrok ob uvajanju določenih sprememb in učinke.

V primeru, da se pojavi kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem, ga lahko posredujejo po elektronski pošti na E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript , ali pokličejo na telefonsko številko ORZ - projektna pisarna (03) 759 00 50 (Janja).


logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU