• slide03
  • slide02
  • slide01
English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

logo prog pod  logo kmetijski sklad logo leader   logo orz 00   logo LAS pohorje  eu komisija   TT dobrna  skrinja

 

O Projektu 02

KRATEK OPIS OPERACIJE (do 4.000 znakov s presledki)

Navedite namen in predmet operacije (kaj se bo v okviru operacije izvedlo).

 

Potujoca popravljalnica 01Namen operacije »Potujoča popravljalnica« je, da v okviru konzorcija z izvajanjem načrtovanih aktivnosti dosežemo glavni cilj »Večja vključenost mladih, ženski in drugih ranljivih skupin«.

Predmet operacije je vzpostavitev mobilne popravljalnice in izvajanje praktičnih aktivnosti, pri čemer  bomo izboljšali pogoje za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin, zlasti mladih in žensk ter s tem prispevali k izboljšanju položaja teh dveh skupin, saj jim bo omogočeno aktivno sodelovanje v aktivnostih in s tem večja vključenost v družbo. Mlade bomo usmerjali v podjetniško razmišljanje, ki ga družba potrebuje v  prid večje samooskrbe tudi na področju lokalne izdelave in popravila izdelkov in odločitvi za obrtni poklic, ki je na območju LAS vedno bolj iskan. Ženske, ki imajo na območju LAS premalo podjetniških priložnosti ali sploh poznavanja le teh, poleg tega jih pesti velika brezposelnost, bomo vključili na aktiven način, da bodo pridobile znanja in veščine

in tako postale bolj opolnomočene za zaposlitev in bolj kakovostno življenje tako na področju trajnostnega turizma kot zelenih delovnih mest.

Operacija bo neposredno prispevala k uresničevanju cilja SLR na področju varstva okolja in ohranjanja narave, saj se bo zaradi izvajanja ponovne uporabe ohranjala biotska raznovrstnost v smislu ničelne rabe virov iz okolja, nič emisj zaradi mobilnost in posredno se bodo varovale naravne vrednote. To je tudi globalni cilj prednostenga reda ravnanja z odpadki kot odvečnimi izdelki, ki jih je potrebno usmerjati v ponovno rabo pred recikliranjem.

Potujoca popravljalnica 02S praktičnimi prikazi, možnostjo aktivne vključitve, zagotovitvijo boljše dostopnosti informacij in možnosti učenja z mobilno popravljalnico bomo prispevali k ustvarjanju ustreznega podpornega okolja za razvijanje podjetniških idej in posledično novih delovnih mest – eden izmed razlogov pomanjkanja le teh je nezadostna informiranost, pomanjkanje podpore, ki bi zainteresiranim omogočila razvijanje njihove ideje, še zlasti idej, ki niso dovolj prepoznane, še posebej ne z vidika »klasičnega« poklica). S potujočo popravljalnico bomo prispevali k uresničevanju cilja SLR primerni in zadovoljivi infrastrukturi, ki je potrebna za zagotovitev ustrezne kakovosti bivanja in osnovnih pogojev za življenje, še zlasti na podeželskem območju, ki je od urbanih središč, kjer so večinoma vse storitve skoncentrirane, precej oddaljeno.

Tako bo operacija z aktivnostmi pripomogla k spodbujanju zanimanja mladih za aktivno vključevanje in sodelovanje v lokalnem okolju, saj je varčevanje  z viri, ponovna uporaba in waste design svetovni trend, kar mlade pritegne k njihovi vključitvi. Z aktivnostmi bomo spodbujali medgeneracijsko povezovanje in izmenjavo praks, znanja, kar omoogča tudi večjo informiranost  in izobraženost ranljive skupine in s tem izboljša njihovo kakovost življenja.

Potujoča popravljalnica reagira na potrebe iz okolja. Konkretno je velik razkorak med ponudbo storitev na področju učinkovite rabe virov, kot so izdelki za ponovno uporabo, ki se še vedno odlagajo med kosovne odpadke in na drugi strani potrebo po možnosti vključevanja ranljivih skupin v dejavnosti, ki potekajo v razvijajajočem sektorju, kakor tudi potrebe za trajnostni turizem. Mnogi, zlasti starejši in invalidi, potrebujejo prilagojene izdelke za premagovanje oviranosti. Vsled tega smo sestavili konzorcij, da je  sposoben uresničevati dolgoročno strategijo, ki je skupna vsem nam in sicer, da v izvajanje aktivnosti varčne rabe virov s ponovno uporabo vključimo lokalno skupnost in posebaj ranljive skupine, ki jim bomo omogočili aktivno vključitev in sodelovanje v izvedbenih procesih, ki bodo izobraževalnega značaja s pridobivanjem in izmenjavo praktičnih veščin. Prijavitelj ORZ kot okoljski zavod s področja razvoja novih pristopov varčevanja virov in izdelkov, partner 2 Društvo Skrinja s področja ohranjanja obrti in promocije lokalnih izdelkov, obnove lokalnih in zavrženih izdelkov, oblikovanja umetnosti odpadkov za razumevanje lepot narave v smislu varovanja virov, partner 3 Turistično društvo Dobrna pa z aktivnostmi prispeva k oblikovanju splošne družbene zavesti v prid družbene odgovornosti. V skladu z zasledovanjem Ukrepa 6: Ustvarjanje in zagotavljanje priložnosti za širšo udeležbo ranljivih skupin v družbi bodo potekale naslednje aktivnosti:

AKTIVNOSTI:

A1: KOORDINACIJA IN VODENJE OPERACIJE

A2: OSVEŠČANJE IN PROMOCIJA OPERACIJE

A3: NABAVA POTUJOČE POPRAVLJALNICE

A4: SPOZNAVANJE TEHNIK POPRAVIL S POTUJOČO POPRAVLJALNICO

A5:PRAKTIČNE UČNE DELAVNICE UPORABE ZAVRŽENIH IZDELKOV Z MEDGENERACIJSKIM POVEZOVANJEM IN IZMENJAVO ZNANJ 

A6: PRILOŽNOSTI ZA RANLJIVE SKUPINE IN OKOLJSKO ODGOVOREN TURIZEM

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU