Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Pozabljen »R«

Projekt “3R KOT ŽIVLJENJSKI STIL” sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu razpisa “Sofinaciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017"

Skupna evalvacija s primerjavo ugotovitev med občinami glede zagotavljanja pogojev za družbo brez odpadkov z konceptom 3R

KAJ JE KONCEPT 3R

Koncept omogoča preudarno ravnanje z odpadki, kjer se v ospredje postavlja vrednotenje odpadka kot vira

Pomeni, da v običajne postopke upravljanja z odpadki, ki so usmerjeni predvsem na področje zbiranja, odvoza in reciklaže, uvajamo tudi postopke predhodnega osveščanja in izobraževanja ter postopke vključevanja podjetniškega sektorja s ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe.

4R koncept v celoti vključuje ravnanje z odpadki, v projektu 3R se osredotočamo na prednostne nivoje:

1 Reduce – zmanjševanje količin odpadkov (načelo uporabi manj) oz. preprečitev nastajanja  

                 odpadkov na izvoru z razvojem in spremembo tehnologij

2 Reuse   – ponovna uporaba odpadkov (načelo uporabi ponovno)

3 REPAIR – popravila NOVKONCEPT OHRANJAJA VIROV

Recycle – recikliranje ali predelava odpadkov (proces, kjer odpadne materiale predelamo v

                 nove produkte do te mere, da originalni produkti izgubijo svojo identiteto)

Recover – nadomeščanje materialov z obnovljivimi in manj strupenimi odpadki oz. energijo

                 (proces pridobivanja materialov ali energije iz odpadkov)

3E:

Educate – izobraževati in ozaveščati ciljne skupine o gospodarnem ravnanju z odpadki –  

                 povečati ozaveščenost in razumevanje ciljnih skupin o procesih ravnanja z odpadki, z ozaveščanjem vplivati na zmanjševanje odpadkov na izvoru (načelo vseživljenjskega učenja za vse ciljne skupine, načela ekošol, …)

Economise – ekonomizirati – zniževati stroške, vključevati stroške ravnanja z odpadki v ceno

                    izdelkov oz. storitev

Enforce – uveljaviti učinkovito ravnanje z odpadki v zakonodaji in praksi, vključevati v

                 procese načrtovanja, odločanja in upravljanja različne nosilce interesov v lokalnem

                 in regionalnem okolju.

Pred uvajanjem koncepta v prakso pa se mora opraviti analiza obstoječega stanja, ki je osnova za uveljavitev koncepta 4R + 3E na določenem območju.

4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover)

REDUCE (ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV)

Zmanjševanje količin odpadkov (načelo uporabi manj) oz. preprečitev nastajanja odpadkov na izvoru z razvojem in spremembo tehnologij.

Dosedanja praksa na področju varstva okolja se je pretežno ukvarjala s saniranjem odpadkov in emisij. Boljši pristop je preprečevanje nastajanja odpadkov in emisij, kajti na ta način varstvo okolja postane ekonomska kategorija.

Pojem preprečevanje pomeni preprečiti ali zmanjšati nastajanje emisij in odpadkov z ukrepi na izvoru, z notranjim ali zunanjim kroženjem in/ali zmanjševanje škodljivosti. Preprečevanje nastajanja odpadkov in emisij je obsežen postopek, ki obsega vse dejavnosti za omejevanje emisij v zraku, vodi in tleh.

Argumenti za preprečevanje nastajanja odpadkov in emisij

Okolje

 • -   Preprečevanje nastajanja odpadkov in emisij je najboljša metoda približevanja naravi prijaznemu gospodarstvu, sposobnemu preživetja.
 • -   Preprečevanje nastajanja odpadkov in emisij izboljša učinkovitost procesa, zmanjša obremenitev okolja in poveča ekonomske učinke.
 • -   Preprečevanje dolgoročno vodi do zmanjševanja stroškov za celovite rešitve in ukrepe oblasti za obvarovanje okolja.

Gospodarnost

 • -   Stroški odstranjevanja (ločevanje, termična izraba, odlaganje) so visoki.
 • -   Tehnike predelave so drage, centralizirani sistemi.
 • -   Zmanjšanje stroškov surovin in proizvodnje je poslovni uspeh.
 • -   Pogosto z uvedbo novih tehnologij povečamo konkurenčnost.
 • -   Prostor za odlagališča je dragocen.

Zakonodaja

 • -   V prihodnosti pričakujemo naprednejšo zakonodajo na področju 3R.
 • -   Za naprave za predelavo odpadkov pričakujemo vedno strožje mejne vrednosti.
 • -   Finančne investicije so omejene na velike izvajalce, ni lokalne proizvodnje.

Odgovornost

 • -   Tveganje podjetja glede odgovornosti za vire mora biti visoko
 • -   Možnosti nizkega tveganja glede zdravstvene obremenitve zaposlenih.

Ugled in javnost

 • -   Izboljšanje ugleda podjetja v družbi in med zaposlenimi.
 • -   Prizadevanje za čistejše okolje.
 • -   Proizvodnja z malo odpadki nudi možnost, da najdemo nove kupce v ekološko osveščenih slojih.

Preprečevanje - zmanjševanje količin odpadkov

Če želimo rešiti globalne in nacionalne probleme uničevanja okolja, moramo začeti najprej pri nas samih. Vsi smo poklicani (proizvajalci, trgovci, potrošniki), da že od danes naprej prispevamo pomemben delež k rešitvi okolja.

Industrija mora prečesati svoje obrate ter pregledati, kje nastajajo odpadki. Tehnologijo je treba prilagoditi tako, da bo količino odpadkov skrčila na minimum. Dokazano je, da minimalizacija odpadkov pri samem viru povzroča ekološko in ekonomsko učinkovitost. EKOLOGIJA = EKONOMIJA.

VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI PRI UVELJAVLJANJU KONCEPTA 3R:

Preprečevanje odpadkov

Ker je skoraj vsaka dejavnost človeka povezana z nastankom odpadkov, lahko preprečevanje odpadkov dosežemo:

 • -   kvantitativno z zmanjšano proizvodnjo blaga, manjšo porazdelitvijo le-tega in manjšo potrošnjo ter
 • -   kvalitativno s preprečevanjem škodljivih vsebnostnih snovi v proizvodih.

Če nameravamo optimalno zadovoljevati potrebe ali »biti srečni«, se postavlja vprašanje, če tega življenjskega cilja ne bi mogli doseči z drugačno obliko potrošnje, ki je povezana z manjšo porabo surovin, energije in obremenitvijo okolja.

VSAKA LOKALNA SKUPNOST IMA NAVOLJO ŠTEVILNE MOŽNOSTI ZA UVELJAVITEV KONCEPTA 3R, KI PA GA NE IZKORISTI

Zmanjševanje količin odpadkov

V lokalnih skupnostih, kjer delujejo CPU je veliko priložnosti za zmanjševanje količin odpadkov. Še vedno je nizka osveščenost razlog za potrošniški način vedenja.

REUSE (PONOVNA UPORABA ODPADKOV)

Ponovna uporaba odpadkov (načelo uporabi ponovno) se uresničuje v lokalnih skupnostih z izvajanjem dejavnosti priprave na ponovno uporabo.

Tabela 1 prikazuje lokalne skupnosti, kjer se izvaja koncept 3R in lokalne skupnosti, kjer koncept 3R še ni uveden oz. je v pripravi

 

OBČINE

Imajo/ nimajo lokacije CPU

Prepoznane konkretne aktivnosti za uveljavitev koncepta 3R

Konkretizacija aktivnosti

1

Xy

+

+

Vključitev v ZERO waste

2

Xy

+

+

Aktivno izvajanje prednostnega reda ravnanja z odpadki

3

Xb

+

-/+

Podpora konceptu 3R, več možnosti uvedbe v prakso

4

Xc

+

-/+

Podpora konceptu 3R, več možnosti uvedbe v prakso

5

Xf

-

+

Uvajanje sodobnih sistem motiviranja občanov za izvorno ločevanje odpadkov

6

Xd

+

+

Aktivno izvajanje prednostnega reda ravnanja z odpadki

7

Xe

-

-/+

Iskanje možnosti uveljavitve koncepta 3R

8

xw

+

-/+

Iskanje možnosti uveljavitve koncepta 3R, premajna vključenost javnosti

 

 

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU