PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Upcycling

»Projekt se izvaja s finančno pomočjo Ministrstva za okolje in prostor«

UPCYCLING V PRAKSI ZA NOVE IZZIVE

Cilj projekta UPCYCLING V PRAKSI ZA NOVE IZZIVE je izvedba aktivnosti na področju ponovne uporabe in varčevanja z viri, kar prispeva k učinkoviti in inovativni naravnanosti ciljnih skupin in s tem izboljšanje obstoječega stanja.  Dejavnosti, ki jih bomo izvajali s projektom resnično prispevajo k doseganju ciljev evropske Strategije 2020 in njenim prednostnim vidikom pametne, trajnostne in vključujoče rasti.  Učinkovita raba virov, ki zagotavlja strukturni premik v nizkoogljično gospodarstvo je lahko realnost, kot izkazujemo z načrtovanimi aktivnostmi, kjer iščemo in izkazujemo nova znanja za nova delovna mesta s ciljem vzpostavitve funkcionalne uporabe izdelkov, ki jih bomo obnovili z inovativnimi tehnikami.

Zaradi izvajanja projekta, ki bo potekal na inovativni način in sicer tako, da bodo ciljne skupine neposredno vključene v praktično izvajanje z izvedbo »do it yourself, kar prispeva osebno  vključenost in spremembo odnosa so odpadkov. S projektom želimo na inovativen in atraktiven način pokazati, da odpadki niso le breme družbe, temveč da lahko predstavljajo tudi pomemben vir. Glede na to, da je v Sloveniji od 12 do 15 % vseh odpadkov, kosovnih odpadkov, med katerimi je mogoče 8 % odpadkov ponovno uporabiti, želimo udeležencem informativnih in praktičnih delavnic na praktičen način prikazati širok nabor inovativnih možnosti ponovne uporabe odpadkov.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je omejeno na najmanj 6 mesecev do zaključka 31. 8. 2015

Datum začetka in zaključka trajanja projekta

1.9. 2014 - 30.6.2015

Število mesecev trajanja projekta:

10

Projekt naslavlja področje varstva okolja, zlasti preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovno uporabo.

Okoljski problemi, ki jih poskušamo s tem projektom reševati so:

  • nizek delež ponovne uporabe in recikliranja naravnih virov in odpadkov v primerjavi z drugimi državami članicami EU,
  • velik delež brezposelnih mladih, ki potrebujejo kreativne ideje in rešitve za ustvarjanje delovnih mest, ki jih nudi upcycling oz. kreativna ponovna uporaba
  • nezadostna informiranost in obveščenost javnosti o hierarhiji preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, ki ima za posledico nezadostno mero upoštevanja le-te,
  • NIMBY (not in my back yard - ne na mojem dvorišču) efekt v miselnosti splošne javnosti,
  • nezadostna usmerjenost lokalnih skupnosti v nizkoogljično in ekološko trajnostno družbo.

Z namenom informiranja in obveščanja o možnostih ponovne uporabe naravnih virov in odpadkov bo projektna skupina ORZ na projektnem območju savinjske regije omogočila, da bodo potencialni odpadki s kreativno obnovo in inovativnim upcyclingom pridobili višjo vrednost, kot so jo imeli kot prejšnji izdelek. V praksi je to velik, nov izziv zlasti za mlade, saj lahko z novimi idejami in kreativnostjo dosežejo, da bodo izdelki zaradi nizkega ekološkega odtisa postali bolj cenjeni in želeno blago. Prav to je ključnega pomena za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest na že na lokalnem nivoju. Zato bodo aktivnosti projekta imele   ozaveščevalno funkcijo, saj bodo ciljne skupine v praksi z osebno izkušnjo ob lastnem sodelovanju pri prenovi izdelkov doživele drugačen odnos do izdelkov ponovne uporabe. Ker bomo z namenom promocije projekta »Upcycling v praksi za nove izzive« omogočili pridobivanje osebne izkušnje tudi drugim in s tem pripomogli k desiminaciji projekta, je projekt ravno v tem pogledu inovativen. Za našo družbo so potrebne družbene inovacije in pričujoči projekt ima vpliv na posameznike in družbo, saj z inovativnim pristopom pristopa »upcycling = več kot recikliranje« dosežemo večjo motivacijo in kreativnost ciljnih skupin, ki bodo lahko obnovljene izdelke znova uporabljale.

 

Operativna izvedba - UPCYCLING

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU